Roundup 2018

Roundups are an important moment for our small community. People who share the same interest for nature, rivers and packrafting gather and spend some time altogether. A lot of new friendships are forged during such events. It’s also a great opportunity to learn techniques and step up as a packrafter. River safety will be a central subject during the 2018 edition.

In 2018, the Swedish Packrafting Association becomes the new organizer for the Annual Swedish Packraft Roundup.

We are currently organizing the event, details are still under discussion after the survey but we already have a date and a location, so you can plan ahead, especially if you are coming from abroad.

The 2018 Annual Swedish Packraft Roundup will take place on June 1-3 on Voxnan 

This year’s roundup will take place in Voxnan, the same river as in 2016 (it will be a different event and we will use other parts of the river). Exactly which part is not decided yet, we have several options that we are looking at.

We listened to you and tried to find the best solution according to the survey results: Most of you wanted a multiday trip (60,9%), to learn the basics of swift water rescue (91,3%), paddle altogether (60,9%) and have a movie night/lectures (87%).

This event will be free of charge.

Safety in packrafting

We chose safety in packrafting as a theme for this roundup. As we are going on a multiday trip, there won’t be a proper course at additional cost but small clinics for everyone along the way.

In order to attend this event, some safety gear will be mandatory:

.Paddling helmet (preferred to climbing or bicycle helmets)

.PFD suitable for whitewater (no inflatable PFD)

.River throw rope

.Whislte

.Drysuit ( rivers in Sweden are cold ), a wetsuit is okay but not ideal.

These items are the bare minimum for each paddler to carry on every packrafting trip.

Most paddlers already have an insurance that covers packrafting (equ. to white water rafting / kayaking). If you plan to attend the roundup, make sure to subscribe to an insurance that covers this activity as we won’t provide one.

FACEBOOK EVENT HERE

 

På svenska:

Roundups är ett viktigt tillfälle för vår lilla gemenskap. Människor som delar samma intresse för naturen, forsar och packrafting träffas och spenderar tid tillsammans. En hel del nya vänskaper sluts under sådana träffar. Det är också ett utmärkt tillfälle att lära sig olika tekniker och att utvecklas som packraftare. Säkerhet kring forspaddling kommer att vara det centrala temat under 2018 års upplaga. 2018 blir Swedish Packrafting

Association den nya organisatören för det årliga Swedish Packraft Roundup.

Vi håller för tillfället på att organisera träffen, detaljer diskuteras fortfarande utifrån undersökningen som gjordes men vi har ett datum och en plats så att ni kan planera i förväg, särskilt för er som bor utomlands.

2018 års Swedish Packraft Roundup kommer att äga rum 1-3 Juni i Voxnan

Årets upplag kommer att äga rum i Voxnan, samma älv som vi paddlade 2016 (det kommer att bli en annorlunda träff och vi kommer att använda andra delar av älven). Exakt vilken sträcka det blir i år är ännu inte bestämt, det finns lite olika uppslag kring detta.

Vi har lyssnat på era önskemål utifrån den undersökning som gjordes och har försökt att hitta bästa möjliga lösning. De flesta av er ville ha en flerdagarstur (60,9%), lära er grunderna i forsräddning (91,3%), paddla alla tillsammans (60,9%) och filmkväll/kurser (87%).

Träffen kommer att bli helt gratis.

Säkerhet vid packrafting

Vi valde säkerhet vid packrafting som ett tema för denna roundup. Eftersom det blir en flerdagarstur så blir det inga riktiga kurser till extra kostnader utan mindre lektioner för alla efter vägen.

För att kunna delta i denna träff så kommer det krävas att ni har med er en viss minimiutrustning:

. Paddlingshjälm (inte klätter- eller cykelhjälm)

. PFD lämplig för strömmande vatten (inte uppblåsbar PFD)

. Throwrope

. Visselpipa

. Torrdräkt (svenska vattendrag är kalla) Torrdräkt (svenska vattendrag är kalla) eller våtdräkt (ej lika bra som en torrdräkt)

Denna säkerhetsutrustning är vad man minst bör ha med sig på varje packraftingtur. De flesta paddlare har en försäkring som täcker denna typ av aktivitet. Om du tänker delta kontrollera att du har en försäkring som täcker denna typ av aktivitet eftersom vi inte har möjlighet att hålla dig med en sådan.

FACEBOOK EVENT HERE

 

 

 

Advertisements